از دارِ دنیا دارِ چیزی که داره.....

همینجور دختر ضعیفو مضطرب کی بوده پنیرو لقمش کم؟ کی بوده روپاش؟ حتی با خودشم نبوده روراست......(صفیر)

نظرت راجب اعدام چیه؟ اصن باید باشه یا نباشه؟ اگه نباشه پس چطور باید انسان ها به سزای عملشون برسن؟ ایا اعدام در انظار عمومی کار درستیه؟ بهتر نیس در خفا باشه؟ بهتر نیس به دور از چشمان حتی شده یک کودک هم باشه؟ بهتر نیس عاقبت کار یک انسان گناه کار رو جور دیگه به بچه ها و جوونامون آموزش بدیم؟.......

میخووام نظرت بدونم بهم کمک میکنی که این سوال ها جواب داده بشه؟

#دل_نویسان

#حق_محفوظ