باید باشه تو حسابت حسابی موجودی...

ادما بینوان این #آهنگ تکراری امشب از اون شباست #بابا اومده هیچی نیاورده با یه مرد اومده.......(#صفیر-یکی مثه ما)

نظرت راجب فرق این 2 تصویر چیه؟ حرف دلتو بگو.......

#دل_نویسان

#حق_محفوظ