نمیدونم دقیقا باید چی بنویسم....خیلیا این مدلی میشن اصن نمیدونم ته این متن چی میشه....فقط میدونم خیلی مغزم گیره !!! یه مدتی خیلی خودمو گم کرده بودم دنبال جواب سوالی بودم که خوده جوابش سوال بود !!!( اگه بد فهموندم شرمنده !)

خیلی اتفاقی خوردم به بنیاد NDERF (تجربه نزدیک به مرگ) که من برا خودم اسمشو میزارم تجربه نزدیک به آگاهی....خیلی اتفاقی تجربه بتی ایدای رو خوندم همون خانومی که کتابش در همین زمینه کلی فروش رفت.....

قبل برخورده من به این آگاهی من احساس میکردم خیلی از محیط دورو برم درک دارم.....ادمی بودم که به یکسری که نمیدونم اسمشو چی بزارم ایمان داشتم.....ینی اونقدر احساس درک میکردم که حرکاتو رفتاره بقیه در مقابل یک احساس یا حادثه برام خنده دار بود که این چرا اینقدر انسان جاهلیه !!! 

یادمه یه اهنگ بود گوش میدادمو و هنوزم میدم که توش میگفت 20 سال پرستیدم حالا میگن از اولش اشتباه بود !! عقاید کنج تابوت باید بره !!....

هیچی گذشتو من تو کمتر از 2 روز بالای 50 تا تجربه خوندم !!! و البته تحلیل کردم از هر زاویه که میشد به تجربه ها نگاه کردم حتی تجربه ی یکی از مجریان صدا سیما.....

اونقدر خارق العاده بود که محو بودم به کلی عوض شد دیدم....فهمیدم که من هیچیم هیچی...پوچ...پوچ....ایمانم به خدا(دقت کنین ایمانم به خدا) هزار برابر شده بودو هست....

دقیقا یادم از شدتِ هیجان رفتم به مجید پی ام دادم که اره فلانو فلانو من خوندم....یادمه اینقدر هول بودم که نمیتونستم درست تعرف کنم انگار یه چیزیو کشف کرده بودم......

البته مجید هم تعجب کرده بود حتی بعد از توضیحاتم حتی عکس العمل خاصی هم نشون نداد انگارکه اصن براش مهم نباشه این داستان......

هیچی...بعضی شبا شاید قبل از خواب 2 3 ساعت فکرمو مشغول میکرد این تجربه ها...... 

خیلی چیزا فهمیدم....فهمیدم که خیلیا از ما سره کاریم....خیلی عقبیم.....فهمیدم که تا درکی از زندگیو انسان بودنت نداشته باشی هیچ لذتی نمیبری....حتی یادمه مجید بهم گفته بود حاظر نیستم تو این دنیا شاد نباشم که چی قرار روحم به کمال برسه....

نمیدونم چی شد ولی من دیدم به این دنیا و مردن وحتی مشکلات زندگی عوض شد....

فهمیدم نالیدن از چیزی که خودم خواستمو خودم انتخاب کرد بس کاره احمقانه ایِ.....

این اتفاقا گذشت ولی هنوز هیچکی نمیفهمه من چی میگم.....شاید تو دلت بخندی یا بگی نفست از جا گرم بلند میشه ولی میگم یکی فهموندنش سخته.....

به قول امیر اثبات تو هم یه روز میفهمی فقط دغدغه نیس صبحگاه اول مهر....

حالا بیخی اصن نمیدونم چی شد که اینارو نوشتم!!!!...... حتی عنوان هم اول گذاشته بودم "نمیدونم"!!!!!....

اینم یه جمله که برام خیلی ارزش داره....  «مرگ خواب ابدی نیست، بلکه بیداری ابدیست» والتر اسکات

#کیانوش

#تجربه_نزدیک_به_اگاهی

#حق_محفوظ