صورت های رنگین،سیرت هایی غمگین،عشق یا هوس نداره براشون فرقی...!


بعضیا اگه یکم از وقت آرایش و عمل های زیبایی شون رو

 صرف مطالعه میکردن الان استاد دانشگاه بودن:D !

#دل_نویسان

#حق_محفوظ