واقعا نمیدونم چطوری بگم ...ساعت 01:42...خوابم نمیگیره دلم رازی نشد که این پستو نزارم 😔 واقعا نمیدونم چی بگم...حقوق بشر یعنی فقط ظاهر داره یعنی اصن حقوق بشری وجود نداره.از یک طرف اون امریکای جهان خوار با اون سیاست مسخره و ایلومناتیه کثیفش از این طرف تسلط صیهونیسم بر دنیا از یه طرف دیگه این اعراب عقب مونده ی مایه دار!!!! دلم پره😔 اخه این بچه چه گناهی داره؟؟ یکی بهم بگه گناهش چیه؟ نشستیم تو خونه هامون جای گرمو نرم نمیخوام بگم از کشورای دیگه حمایت کن نه!!! ولی ١٢ میلیون نفر ادم اواره شدن....دقت کن ١٢ میلیون!!!..... یه لحظه خودتو جاشون تصور کن...مادرتو خواهرتو ناموستو😔.....بدبختا الان لب مرزای کشورای اروپایی که در ظاهر حقوق بشر مطلق دارن گیر کردن....این همه انتظار منتظر یه زن احمق به اسم اندرا مرکل صدراعظم المان هستن که الان بخاطر شکست خوردن حذبش میگه ما پناهنده نمیگیریم.....این اواره ها نتیجه سیاست های همین کشورای جهان اولی هستن!!!....از دور زیبا هستن!!الان هم که تو کشورمون راه افتاده چرا باید از این کشورا حمایت کنیم.....من به سیاستش کار ندارم ولی گناه دارن.....دلت یکم بسوزه اینا هم انسانن....اخیش یکم دلم اروم شد.....

میخوام نظر شماهم بدونم...میشه یکم بحث کنیم؟