واس تو که عار نیست،حتی اگه بری#ساز بزنی،کفش آدمارو واکس بزنی که#پول شام شه همین..یقیین داری که فردا بهتره...

نظرت در مورد چنین زنایی که مثل یه مرد کارو تلاش میکنن چیه؟

#حق_محفوظ