خدایی سیستم بدنم قاطی کرده شب بیدارمو صبا میخوابم 😢 دیشبم از اتاق فرمان خبر رسید اینستا یه چالش!!! بنام سیاه سفید راه افتاده!!! من که نفهمیدم چرا به کسی که عکس سیاه سفید بگیره میگن چالش!!! 😒 همه ی اینا زیر سر مارک زاکربرگه اگه اون چالشو سطل اب یخ بوجود نمیاورد الان ملت غیور ما پیشتاز در عرصه ی چالش نمیشدن!! جوری تو ١ سال ایجاد چالش کردیم که اندازه ١قرن گذشته کل دنیا به گردِ پامون هم نمیرسه😐

دیشب که دیگه اون ٢تا نویسنده پست های دِپ گذاشتن !! من تا صبح مونده بودم چی بزارم که توازن بهم نخور 😅

#کیانوش

#مارک_زاکربرگ_خر_است😅

#حق_محفوظ