امیدوارم یه روزی برسه که هرکی به اون شغل و مقامی که لایقشه برسه...

اطراف خودت کیارو میشناسی که تحصیل کردن اما بیکارن؟اصلا ایا مدرکشون معتبر بوده که بیکارن؟

#حق_محفوظ