طرف رییس بانک رفاه کارگرانه بعد ماهی ٢٠٠میل میگرفته حالا پولش به کنار :// اسمش ضایعست :/ رفاه کارگراااان؟!!!!

ینی اون پول کمه کم حقوق ٢٠٠تا کارگر در ماهه :))) خیلی باحالیم کلا ماااا خیلی.....به قول امام جمعه تهران پول هست ولی دزد زیاده :)))

#کیانوش

#حق محفوظ