اقاااا یه سری کمپین زدن !!! مردمه مارو هم که میدونین !! جنگ نرفتن ولی موجی تشریف دارن 😒 (البته تعدادی الان بعضیا نیاااان بگن ملت مااا فلان ملت ما ٢٥٠٠ سال فلان فلان فلان!! بیخیال مهم اینه چی هستیم)

هیچی دیگه اصن به اصل داستان کاری ندارن فقط میگن کلاس داره عضو شدن!!! طرف با ماشین اتوبان های کشورو جوییده بعد فیلم گذاشته به کمپین بین خطوط برانید بپیوندید!!! دیدم که میگما!!! الان جامعه ٣ دسته است شایدم ٤تا یه سریا لاکچرین یه سری لاتچری یه سری شاخ یه سری خسته!! به سری لش 🙃😐 (البته شد ٥ دسته!😬)

هیچی دیگه مردمه ما شدن حبله کلاس!!! اینا احتمالا ٥کلاس تفکر هم پاس نکردن!! 

#کیانوش

#آی_ام_لاکچری_ستیز😁

#حق_محفوظ